Branża TSL – wszystko o sektorze i branży TSL w Polsce

TSL, czyli transport, spedycja i logistyka stanowią podstawę funkcjonowania gospodarki. Sprawny przesył towarów – bez względu na ich wielkość – przyczynia się do zachowania ciągłości łańcucha dostaw i płynności przekazywani dóbr klientom końcowym. W Polsce branża TSL odpowiada za blisko 20% całkowitego przewozu tkm (tonokilometrów), co świadczy o ogromnym wpływie na rynek UE.

Co to jest branża TSL?

Jak wspomniano wcześniej, sektor TSL składa się z 3 podstawowych działów gospodarki – transportu, spedycji i logistyki. Jego zadaniem jest zapewnienie efektywnego działania łańcucha dostaw, rozpoczynając od magazynu producenta po dostarczenie ładunku klientowi. Bez względu na rodzaj przewożonego towaru TSL ma wpływ na sprawne funkcjonowanie całej gospodarki. Nie można więc wyobrazić sobie rozwoju bez prężnie działającej branży TSL.

W ujęciu międzynarodowym rynek TSL jest nieodzowny, zwłaszcza obecnie, gdy społeczeństwo nastawione jest na konsumowanie i przetwarzanie dóbr. Dlatego poza tradycyjnym przewozem drogowym i wykorzystaniem innych możliwości przesyłki produktów, tak duży nacisk kładzie się na zautomatyzowanie procesów i maksymalną trwałość łańcuchów dostaw. Zależność od branży TSL można było zauważyć zwłaszcza podczas pandemii, gdy konsumentom brakowało nawet najpotrzebniejszych dóbr ze względu na przerwanie ogniw ww. łańcucha.

TSL – transport, spedycja, logistyka

Skoro wiesz już, czym jest TSL, pora na dokładniejsze przyjrzenie się całemu zagadnieniu. W ten sposób jeszcze lepiej poznasz wszystkie usługi i procesy realizowane przez TSL. Branża ta zawiera 3 najważniejsze sektory. Oto ich charakterystyka.

Transport

To fundamentalny element całego TSL. Transport polega na zapewnieniu środka przewozu i dostarczeniu towaru w sposób bezpieczny, ekonomiczny i zgodny z wyznaczonym czasem. Transport w branży TSL obejmuje przesył towarów drogą lądową, morską, kolejową oraz lotniczą. Korzystając z powyższych sposobów zaopatrzenia, można dostarczyć klientom każdy typ produktu bez względu na jej rozmiar oraz lokalizację docelową.

Spedycja

To kluczowy element w kontekście zarządzania całym procesem wysyłki, przewozu i dostawy od producenta do konsumenta. Usługi TSL obejmujące spedycje koncentrują się na efektywności i unikaniu problemów podczas realizowania transportu. Dlatego spedytor podczas swoich obowiązków przygotowuje dokumentację, planuje trasę, wybiera sposób transportu, śledzi i monitoruje przesyłkę oraz rozwiązuje wszystkie napotkane problemy podczas realizacji zamówienia. Proces spedycji w sektorze TSL ma wpływ na niezawodność, co przyczynia się do zadowolenia klientów.

Logistyka

Ostatnim z elementów TSL jest logistyka. Sektor ten koncentruje się zwłaszcza na zarządzaniu zapasami. Obejmuje wszystko, co niezbędne w kontekście magazynowania, przygotowywania do wysyłki, planowania i dostarczania do klienta. Można powiedzieć, że logistyka zawiera w sobie również procesy spedycyjne i transportowe. Firma TSL jest zorganizowana w taki sposób, by spójnie łączyć ze sobą wszystkie elementy składowe TSL.

Kto korzysta z sektora TSL?

Kompleksowe usługi TSL są idealnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Zwłaszcza producenci w wielkich fabrykach korzystają z transportu, spedycji i logistyki zorganizowanej w ramach działalności jednej firmy. Idealnym przykładem jest zarządzanie, dystrybucja i dostawa elektroniki, tekstyliów, żywności czy innych towarów np. z branży e-commerce.

Jak wygląda branża TSL w Polsce?

Jak wspomniano na początku branża TSL w Polsce odpowiada za ok. 20% przewozów na terenie Unii Europejskiej. To pierwsze miejsce wśród firm realizujących usługi TSL na terenie wspólnoty. Znaczny wzrost rozpoczął się w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co otworzyło firmom możliwość korzystania z wewnętrznych uproszczonych procedur celnych i przyspieszyło cały sektor TSL.
Aktualnie polski rynek usług TSL nadal jest na 1 miejscu w Europie. Według statystyk z 2021 roku polska logistyka TSL odpowiadała za 379,8 mld tkm. Tak ogromna ilość przewozów sprawiła, że polski rynek TSL wyprzedził niemiecki oraz hiszpański obszar TSL. To pokazuje jak ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki mają firmy działające w branży TSL. Przyjmuje się, że liczba zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw związanych z transportem stanowi 7% wszystkich działalności gospodarczych na polskim rynku.

Jakie zmiany czekają branżę TSL w Polsce i na świecie?

W kolejnych latach obszar TSL czekają zmiany w dziedzinie dopasowania do rynku e-commerce, wdrażanie automatyzacji procesów, wykorzystanie narzędzi IoT oraz podniesienie cyberbezpieczeństwa. Od kilku lat widoczne jest też wprowadzanie do flot pojazdów elektrycznych, które eliminują problem emisyjności spalinowych jednostek montowanych w ciągnikach siodłowych i mniejszych pojazdach dostawczych. Oczywiście rynek TSL w Polsce pozostaje jednym z pionierów zmian w Europie np. w kontekście wykorzystywania dostawczych pojazdów elektrycznych w dostawach kurierskich. Wraz z rozwojem elektromobilności, infrastruktury ładowania akumulatorów oraz zwiększenia zasięgu na jednym ładowaniu możliwe będą dalsze inwestycje w tego typu transport.