Transport Drogowy

W ramach kompleksowej obsługi łańcucha dostawa zapewniamy własny tabor aut do transportu kontenerów morskich. Posiadamy rozbudowaną sieć podwykonawców, specjalizujących się między innymi w transportach gabarytów, towarów sypkich oraz towarów niebezpiecznych. Taka współpraca nam realizację każdego transportu na terenie Unii Europejskiej jak i krajów poza unijnych.

 

Oferujemy
 • Transport ładunków nienormatywnych
 • Transport ładunków sypkich (silosami jedno lub wielokomorowymi)
 • Transport ładunków niebezpiecznych (ADR)
 • Transport ładunków w temperaturze kontrolowanej
 • Transport odpadów (posiadamy stosowne zezwolenie)
 • Transport materiałów i dodatków paszowych
 • Transport towarów przewożonych wywrotkami
Informacje dodatkowe

Współpracujemy z najlepszymi i renomowanymi przewoźnikami, dysponujemy szeroką gamą pojazdów oraz naczep przystosowanych do transportu każdego rodzaju ładunków w transporcie krajowym oraz międzynarodowym. Rzetelnie weryfikujemy partnerów pod względem posiadanych ubezpieczeń oraz licencji. Dzięki temu gwarantujemy Państwu wykonanie usług na najwyższym poziomie.

TRANSPORT DROGOWY CZY WIESZ, ŻE

Pakiet mobilności to nic innego jak zbiór regulacji i przepisów odnoszących się do kwestii transportu drogowego świadczonego przez przewoźników na terenie Unii Europejskiej. Obejmuje on wymagania dotyczące maksymalnego czasu pracy kierowców, okresów odpoczynku oraz tachografów. Dodatkowo porusza warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i dostęp do międzynarodowego rynku transportów drogowych.

OBSŁUGIWANE BRANŻE
FMCG
FMCG
PAPIER
PAPIER
AGD
AGD
SPORT
SPORT
MASZYNY
MASZYNY
CHEMIA
CHEMIA
RODZAJE TRANSPORTU
 • FTL
 • LTL
 • DROBNICA
 • CHŁODNIE
 • ADR

Full Truck Load – w ramach transportu całopojazdowego oferujemy serwis krajowy oraz międzynarodowy, obejmujący również tranzyty oraz kabotaże. Dysponujemy autami o różnej ładowności oraz zabudowie: plandeki, firanki oraz auta typu MEGA. W przypadku dostaw „just in time” lub tras wymagających szybkiej dostawy, transporty realizowane są w podwójnej obsadzie kierowców.

Less Than Truck Load – ładunki częściowe, przeważnie o ładowności powyżej 3,5 tony ale mniej niż 24 tony. Ten rodzaj ładunków nie wypełnia całej powierzchni ładunkowej i jest konsolidowany z innymi ładunkami na jednym pojeździe, co pozwala na optymalizację kosztów transportu. Brak konieczności przeładunków towaru w terminalach logistycznych ma znaczny wpływ na skrócenie terminu dostawy przesyłki.

Ładunki o ładowności do 3,5 tony (3500kg), głównie spaletyzowane. W ramach serwisu drobnicowego oferujemy dwa rozwiązania. Opcja ekonomiczna, polegająca na dystrybucji siecią drobnicową z przeładunkami gdzie czas tranzytu jest kwestią drugorzędną. Opcja ekspresowa, transport autami dedykowanymi, przeznaczona jest dla Klientów dla których czas dostawy jest absolutnym priorytetem a przeładunek towaru nie wchodzi w grę.

W ramach usług w temperaturze kontrolowanej, transporty wykonywane są specjalnymi naczepami wyposażonymi w agregat pracujący bez przerwy w przedziale od – 30° do + 30° c. Po zrealizowaniu usługi, Klient ma wgląd do wydruku z agregatu potwierdzającego temperaturę towaru na załadunku, podczas przewozu oraz na rozładunku. W ramach transportu chłodniczego oferujemy również opcję wymiany palet.

Transport materiałów niebezpiecznych wykonujemy wyłącznie pojazdami spełniającymi wszelkie wymagania dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych, niezbędnej dokumentacji oraz osób uczestniczących w przewozie. Normy bezpieczeństwa zawarte są w konwencji ADR, która określa przepisy międzynarodowego przewozu drogowego materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

TRANSPORT DROGOWY - FAQ
Czy mój ładunek jest ubezpieczony?

Tak. Oczywiście. Każdy ładunek jest odpowiednio ubezpieczony. Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika (OCP) oraz Odpowiedzialność Cywilna Spedytora (OCS) ubezpieczają jednak towar na podstawowym poziomie. Można dodatkowo wykupić ubezpieczenie CARGO na pełną wartość ładunku od momentu załadunku w miejscu nadania, aż do rozładunku w miejscu docelowym.

Ile palet mogę załadować na TIRa?

Jeżeli towar jest prawidłowo zapakowany i nie wystaje poza obrys palety to na samochód ciężarowy do 24 ton można załadować:

 • pół palety o podstawie 60x80cm – 66 sztuk
 • palety euro o podstawie 80x120cm – 33 sztuki
 • palety przemysłowe o podstawie 100x120cm – 26 sztuk
 • palety o podstawie 120x120cm – 22 sztuki
 • palety niestandardowe – tutaj należy skontaktować się ze spedytorem w celu przeliczenia powierzchni ładunku.
Co oznaczają skróty CBM i LDM?
 • Cubic Meter (CBM) – to metr sześcienny przestrzeni ładunkowej mierzony wg wzoru: długość x szerokość x wysokość
 • Loading Meter (LDM) – to metr ładowny przestrzeni ładunkowej mierzony na długości naczepy lub innego pojazdu służącego do przewozu towaru liczony wg wzoru: długość x szerokość palety/ 2,45 czyli szerokość auta
Co to znaczy że towar jest piętrowalny?

Każdy ładunek, który jest odpowiednio zapakowany i można bezpiecznie załadować na niego inne ładunki podczas transportu, jest uważany za nadający się do piętrowania.

Czym jest skrót ADR?

ADR (the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) – umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Umowa ta reguluje zasady i warunki przewozu tego typu ładunków w celu zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa. Umowa ADR stosowana jest również w przewozach krajowych.

Co to jest SENT?

SENT to elektroniczny rejestr zgłoszeń stworzony specjalnie na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dzięki niemu możliwa jest natychmiastowa wysyłka wymaganych ustawą danych, a także ich uzupełnianie i aktualizacja. Dostęp do SENT ma miejsce za pośrednictwem usługi e-Przewóz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Jakie dane są potrzebne do otrzymania oferty?

Najwygodniej będzie porozmawiać bezpośrednio ze spedytorem, ale jeśli Państwo wolą wysłać własne zapytanie, to prosimy o umieszczenie poniższych danych:

 • miejsce załadunku i rozładunku wraz z kodami pocztowymi
 • parametry ładunku (ilość, wymiary, waga, rodzaj towaru)
 • data załadunku i rozładunku (wraz z informacją czy są awizacje godzinowe czy nie)
 • dodatkowe wymagania (jeśli są) , np. załadunek tylko z boku, załadunek dźwigiem, tylko plandeka, dodatkowe ubezpieczenie cargo itp.
Czy możliwy jest elektroniczny obieg dokumentów?

Oczywiście. W naszej firmie ze względów ekologicznych oraz bezpieczeństwa preferujemy przesyłanie faktury oraz dokumentów transportowych w formie elektronicznej. Po złożeniu zlecenia, Klient otrzymuje formularz do wypełnienia w którym prosimy o wskazanie adresu mailowego na który dokumenty powinny wpłynąć.

Co jest CMR?

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku (dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o przewóz). Podstawowe informacje znajdujące się w liście CMR dotyczą: nadawcy, przewoźnika, odbiorcy, towaru, terminu i miejsca nadania, przewidzianego miejsca dostawy, kosztów związanych z przewozem, instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych oraz wykaz dokumentów wręczonych kierowcy. Wszystkie strony mają możliwość wnoszenia zmian w liście przewozowym, natomiast za szkody i koszty wynikające z podania złych lub niejasnych danych odpowiada nadawca. CMR jest wypełniany w języku kraju nadania, jest dokumentem imiennym, nieprzenośnym.

Co to jest LP?

Jest to dokument potwierdzający przyjęcie towaru do przewozu (umowa przewozu). Określa on zarówno towar jak i sposób przewozu. Występuje kilka rodzajów listów przewozowych. LP jest zazwyczaj sporządzany wspólnie przez nadawcę przesyłki i przewoźnika. List przewozowy jest dokumentem dołączanym do każdej przesyłki.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
file KONWENCJA CMR POBIERZ
file OGÓLNE POLSKIE WARUNKI SPEDYCYJNE POBIERZ
Skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z możliwości szybkiego kontaktu i podaj swoje dane za pośrednictwem formularza. Skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej.Transport drogowy

Transport drogowy odgrywa bardzo istotną rolę w mechanizmach przyczyniających się do wzrostu gospodarczego. Jego udział jest tym bardziej istotny, jeżeli w danym państwie istnieją optymalne warunki do realizowania działań za jego pośrednictwem. Na przestrzeni minionych dwóch dekad, sieć polskich dróg i autostrad rozwinęła się w znaczącym stopniu. Powstałe połączenia komunikacyjne stanowią dobrą platformę dla prac z zakresu transportu drogowego.

Transport drogowy – czym jest?

Transport drogowy, niejednokrotnie określany również samochodowym, stanowi jedną z gałęzi obejmującej ten rodzaj transportu, w którym zarówno ładunki, jak i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych z wykorzystaniem pojazdów samochodowych. Wszelkie usługi transportowe realizowane za pośrednictwem narzędzi transportu drogowego, są świadczone przez przewoźników drogowych. Jedną z głównych zalet transportu drogowego stanowi terytorialna dostępność. Istnieje możliwość dowiezienia określonego ładunku lub pasażera w dokładne miejsce przeznaczenia. Główną wadą transportu drogowego jest szkodliwy wpływ na środowisko naturalne przez emisję CO2.

Rodzaje transportu drogowego

Istnieje kilka rodzajów transport drogowego. Zaliczamy do nich między innymi transport regularny, to znaczy publiczny przewóz osób i bagaży w określonych odstępach czasowych na niezmienionej trasie. Transport regularny (specjalny) stanowi przewóz określonej liczby osób, lecz jest świadczony niepublicznie. Transport wahadłowy to inaczej przewóz zorganizowanych grup w dwie strony; Realizowany jest powtarzalnie i wielokrotnie. Transport okazjonalny – rodzaj przewozu osób realizowany według zasad określonych powyżej, jednak nie jest realizowany cyklicznie. Transport kabotażowy stanowi przewóz z wykorzystaniem samochodu, który jest zarejestrowany za granicą. Jest to zarazem rodzaj transportu drogowego wykonywany przez przedsiębiorcę.

Podział transportu drogowego ze względu na inne kryteria

W naszej ocenie warto wiedzieć, iż prócz podstawowego podziału transportu drogowego, określają go również inne kryteria i odmiany. Zaliczamy do nich między innymi: transport krajowy oraz transport międzynarodowy, transport dotyczący przewozu przesyłek drobnicowych, transport dotyczący przewozu przesyłek całopojazdowych, transport bezpośredni, a także transport kombinowany. Wszystkie wyżej wymienione rodzaje transportu wliczają się do pojęcia transportu drogowego i znajdują szerokie zastosowanie wobec przewozu towarów i pasażerów.

Jakie są zalety transportu drogowego?

Transport drogowy jest jednym z najistotniejszych elementów wielu operacji logistycznych. Znajduje zastosowanie przede wszystkim ze względu na fakt, iż przez rozbudowaną sieć dróg i autostrad, usługi transportowe są świadczone na szeroka skalę. Transport drogowy stanowi dogodne rozwiązanie, gdyż umożliwia dotarcie niemalże w każde miejsce, co jest szczególnie istotne w świetle działań realizowanych na trudno dostępnych obszarach. Rokrocznie transport drogowy zyskuje na znaczeniu i popularności – dzieje się tak dzięki niskim barierom kapitałowym, które umożliwiają wejście i udział w rynku kolejnym przewoźnikom samochodowym. Z perspektywy klienta dużą zaletę transportu drogowego stanowi obszerny wybór firm realizujących profesjonalne usługi. Do innych zalet zaliczyć można między innymi: szybkość przewozu, elastyczność w trakcie trwania transportu i stosunkowo niskie koszty utrzymania. Zaleca się, by dokonując wyboru odnośnie do transportu drogowego, stawiać na usługi firm transportowych, które współpracują z czołowymi przewoźnikami jak LENMAR Group.