Transport Kolejowy

Organizujemy transport kontenerów w oparciu o regularną sieć połączeń kolejowych pomiędzy polskimi, europejskimi i azjatyckimi portami morskimi, a terminalami lądowymi.

Oferujemy
  • Przewozy krajowe i międzynarodowe
  • Transport kolejowy z Chin
  • Przewozy intermodalne: szynowo-drogowe i szynowo-morskie
  • Szczegółowe informacje i kalkulacje taryfowe
  • Pełną obsługę graniczną przesyłek kolejowych
  • Usługi przeładunkowe
  • Dostawę i odbiór towaru z magazynu klienta
Informacje dodatkowe

Transport kolejowy jest jedną z bardziej ekologicznych form transportu. Dużą zaletą tego typu transportu jest jego niska awaryjność oraz to, że jest w niewielkim stopniu zależny od warunków atmosferycznych. Na tle kolei bardzo rzadko występują problemy techniczne. Transport kolejowy posiada mocno rozbudowaną sieć połączeń, dzięki czemu umożliwia dostęp do najważniejszych rynków dystrybucji i zaopatrzenia na całym świecie. Transport kolejowy idealnie sprawdza się w przewożeniu ładunków, które posiadają dużą masę na każdą odległość od miejsca załadunku do miejsca docelowego.

TRANSPORT KOLEJOWY CZY WIESZ, ŻE

Nowy Jedwabny Szlak to nie jedna, a wiele tras kolejowych, portów i rurociągów łączących Chiny z państwami na zachodzie Azji, Europy i w Afryce. O skali wzrostu wymiany handlowej Polski z Chinami najlepiej świadczą liczby. Jak wynika z najnowszych danych GUS, tylko w pierwszym, trudnym kwartale 2020 roku, import towarów z Chin wyniósł 31,7 miliardów złotych. Dla porównania, jeszcze 12 lat temu, czyli w całym 2008 roku, wartość rocznego importu z Chin wyniosła 40 miliardów złotych. Obecnie są one naszym drugim partnerem w wymianie handlowej po Niemczech.

CO CHARAKTERYZUJE TRANSPORT KOLEJOWY
NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNY TRANSPORT
NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNY TRANSPORT
OPTYMALNA CENA I CZAS
OPTYMALNA CENA I CZAS
ZRÓŻNICOWANE WAGONY
ZRÓŻNICOWANE WAGONY
TRANSPORT KRAJOWY
TRANSPORT KRAJOWY
TRANSPORT W EUROPIE
TRANSPORT W EUROPIE
KOLEJ Z CHIN
KOLEJ Z CHIN
TRANSPORT KOLEJOWY - FAQ
Co to jest terminal kolejowy?

To kompleks logistyczny z zabudowaniami i urządzeniami pozwalającymi na załadunek, rozładunek, przeładunek i magazynowanie towarów dostarczonych drogą kolejową. W terminalu możliwe jest również zestawianie pociągów towarowych oraz integracja usług logistyczno-transportowych.

Ile trwa transport z Chin?

Czas transportu pomiędzy terminalami w Chinach, a Polską to około 14 dni. Czas transportu uwarunkowany jest wyborem terminala i warunkami na trasie pociągu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
file KONWENCJA CIM POBIERZ
Skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z możliwości szybkiego kontaktu i podaj swoje dane za pośrednictwem formularza. Skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej.Transport kolejowy

Transport kolejowy stanowi ważne ogniwo światowych łańcuchów dostawczych. Jego dokładna charakterystyka pozwala dostrzec różnice oraz wynikające z nich wady i zalety względem transportu drogowego, czy transportu morskiego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż transport kolejowy realizowany jest w sposób jednostajny. Nawet w lokalizacjach, które pozostają zbieżne z trasami samochodów dostawczych, ryzyko wystąpienia zdarzeń zakłócających przewóz jest nieporównywalnie niższe. Nieustanny rozwój i podążający proces udoskonalania istniejącej infrastruktury sprawia, że transport kolejowy stanowi jedną z najbezpieczniejszych metod przemieszczania dóbr i towarów. Na szczególną uwagę zasługują bezkolizyjne przejazdy kolejowe, upłynniające poruszanie się tych wielkich maszyn w miejscach zbiegu z trasami samochodowymi.

Transport kolejowy w biznesie

Otoczeniem sprzyjającym realizacji działań z zakresu transportu kolejowego są hale produkcyjne i magazynowe zlokalizowane bezpośrednio przy torach. Obiekty wyposażone w dedykowaną bocznicę umożliwiają przedsiębiorcom załadunek dóbr i towarów bezpośrednio do wagonów. Udogodnienia tego typu pozwalają na optymalizację czasu transportu i nadanie wyższego priorytetu poszczególnym realizacjom. Z biznesowej perspektywy, transport kolejowy realizowany w podobnych warunkach przyczynia się bezpośrednio do maksymalizacji zysków przedsiębiorstwa i wzrostu jego konkurencyjności na rynku.

Zalety transportu kolejowego

Transport kolejowy oznacza przeważnie wykorzystanie wagonów. Każdy z nich charakteryzuje większa ładowność, niż w przypadku naczepy ciężarówki. Skład kolejowy stanowi łańcuch wagonów, co świadczy o wysokiej efektywności transportu kolejowego. Pociągi mogą być również wyposażone w tak zwane wagony specjalne, dzięki którym przewozi się towary sypkie, płynne lub obiekty wielkogabarytowe. Transporty tego rodzaju można określić jako rzadziej spotykane – najczęściej dotyczą przewozu węgla do elektrociepłowni lub tym podobnych. Nawiązując do wskazanej wyżej metafory łańcucha ciężarówek – bardziej opłacalnym jest na przykład załadować brykiet do składu kolejowego, aniżeli przewozić go za pośrednictwem kilkudziesięciu ciężarówek. Zainteresowanie transportem kolejowym podyktowane jest atrakcyjniejszym przelicznikiem usługi zrealizowanej per tona towaru. Nie bez znaczenia w omawianym przypadku pozostaje także wykorzystanie czynnika ludzkiego – każdy kierowca to osobny scenariusz do zrealizowania na drodze oraz szerszy margines dla ludzkich błędów, trudnych do uniknięcia. W transporcie samochodowym największy odsetek uczestników stanowią osoby prowadzące auta osobowe, a nie wyszkoleni zawodowcy; Ludzie, którzy niejednokrotnie bez własną brawurę lub brak obycia z pojazdem doprowadzają do zdarzeń zaburzających planowane dostawy. Spoglądając na historię transportu kolejowego nie można rzecz jasna wykluczyć katastrof kolejowych. Te, chociaż znamienne w skutkach, pozostają dużo rzadszym zjawiskiem. Kluczowa jest jednostajność tras i ich przebieg, nierzadko prowadzony z dala od terenów zabudowanych.