Usługi logistyczne i magazynowe
Logistyka Kontraktowa

Współczesna logistyka magazynowa to złożony mechanizm oferujący znacznie więcej niż samo magazynowanie. To nowoczesny i elastyczny system – transport, usługi magazynowe i dystrybucja, połączone z pakietem licznych usług dodanych. Usługi logistyczne i magazynowanie powierzone naszej firmie to korzyść z kompleksowej usługi ułatwiającej osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

W ramach usług logistycznych
Oferujemy
  • Składowanie krótko i długoterminowe (magazynowanie)
  • Przeładunki in/out
  • Konsolidacja i dekonsolidacja
  • Rozpakowywanie
  • Sortowanie, przepakowywanie i kompletacja
  • Pakowanie, foliowanie i etykietowanie
  • Kontrolę jakości oraz stanów magazynowych
Usługi logistyczne

Logistyka kontraktowa i usługi logistyczne to swego rodzaju outsourcing działań związanych z zarzadzaniem towarami. Klient przenosi odpowiedzialność za obsługę łańcuchów dostaw na zewnętrzną firmę. Dzięki temu uzyskuje dostęp do specjalnie dostosowanych obiektów i profesjonalnego sprzętu oraz korzysta z nowoczesnych systemów transportowych. Tym samym nie ponosi kosztów utrzymywania powierzchni magazynowej ani zatrudnienia dodatkowych pracowników. Na specjalne zlecenie naszych Klientów organizujemy magazyny operacyjne na całym świecie!

LOGISTYKA KONTRAKTOWA CZY WIESZ, ŻE

E-commerce zmienia rynek magazynowo-logistyczny w skali globalnej. Wykorzystanie kanału sprzedaży online obserwujemy we wszystkich dziedzinach związanych z konsumpcją. Łącznie online kupuje już 1,8 miliarda osób, w Polsce około 15 milionów i ta liczba stale rośnie. Wartość krajowego e-commerce w 2018 roku osiągnęła wynik ponad 40 miliardów złotych, a w 2020 przekroczy 70 miliardów złotych.

CO CHARAKTERYZUJE LOGISTYKĘ KONTRAKTOWĄ
OPERACJE MAGAZYNOWE
OPERACJE MAGAZYNOWE
TOWAR SPALETYZOWANY
TOWAR SPALETYZOWANY
TOWAR NIESPALETYZOWANY
TOWAR NIESPALETYZOWANY
ADR
ADR
ROZFORMOWANIE KONTENERÓW
ROZFORMOWANIE KONTENERÓW
WYSOKIE I NISKIE SKŁADOWANIE
WYSOKIE I NISKIE SKŁADOWANIE
LOGISTYKA KONTRAKTOWA - FAQ
Co to jest magazyn wysokiego składowania?

Magazyn wysokiego składowania to pomieszczenie umożliwiające przechowywanie towaru w określonych jednostkach ładunkowych np. paletach, skrzyniach na półkach specjalistycznych regałów wysokiego składowania. Magazyn wysokiego składowania pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej niejednokrotnie z przeprowadzeniem operacji magazynowych bez udziału człowieka.

Co to jest składowanie blokowe towaru?

Składowanie blokowe towaru to sposób przechowywania towaru na magazynie bez wykorzystania regałów magazynowych. Składowanie odbywa się na powierzchni płaskiej z maksymalnym wykorzystaniem możliwości piętrowania towaru (składowania towaru na sobie).

Jaką powierzchnię zajmują palety?
  • Paleta typu EURO o wymiarach 120x80cm zajmuje powierzchnię 0,96m²
  • Paleta typu STANDARD o wymiarach 120x100cm zajmuje powierzchnię 1,20m²
Na czym polega usługa przepakowywania?

Jest to przekładanie towarów z opakowań zbiorczych w jednostkowe lub łączenie pojedynczych produktów. Usługa wiąże się również z wymianą zniszczonych opakowań na nowe, zmianą opakowań ze względu na niewłaściwe opisy.

Co to jest kompletacja zamówienia?

Kompletacja zamówienia jest jedną z podstawowych czynności wykonywanych w magazynie. Proces kompletacji zamówienia polega na wyszukiwaniu zamówionego towaru oraz przygotowaniu go w odpowiedni sposób do wysyłki lub wydania.

Co to jest konsolidacja?

Jest to proces łączenia przesyłek z różnych dostaw i wysyłanie ich do konkretnego odbiorcy.

Co to jest etykietowanie?

Jest to znakowanie produktów jednostkowych i opakowań zbiorczych np. oklejanie produktów kodami, naklejkami opisowymi, lub indeksami.

Co to jest dekonsolidacja?

Jest to proces odwrotny do konsolidacji, czyli zestawienie dużych partii towarów oraz podzielenie ich na mniejsze, rozsyłane do klientów.

Co to jest dokument PZ?

Jest to dokument potwierdzający przyjęcie towaru do magazynu. Dokument zawiera ważne informacje w szczególności nazwę towaru (jego indeks magazynowy, ilość i wartość magazynową) przykładowo wyrażoną w cenach ewidencyjnych.

Co to jest dokument WZ?

Jest to dokument potwierdzający wydanie towaru z magazynu na zewnątrz, tzn. na rzecz kontrahenta.

Skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z możliwości szybkiego kontaktu i podaj swoje dane za pośrednictwem formularza. Skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej.Logistyka kontraktowa – magazynowanie i dystrybucja

Logistyka kontraktowa to, w skrótowym ujęciu, ogół działań, których celem jest dostarczenie określonego produktu na rynek, wprost do odbiorcy końcowego. Ta nowoczesna usługa zawiera w sobie czynności wykonywane na przestrzeni magazynowej, wraz z towarzyszącymi usługami specjalnymi. Logistyka kontraktowa dotyczy przede wszystkim podmiotów gospodarczych, działających w oparciu o outsourcing logistyczny, a zakwalifikować do niej można między innymi: rozładunek, konsolidację, dekonsolidację, komplementację, magazynowanie, segregowanie, składowanie, załadunek, ubezpieczenie towaru, raportowanie, co-packing i przygotowanie do wysyłki. Do usług specjalnych logistyki kontraktowej zaliczamy: paletyzację, przepakowywanie, tworzenie standów i palet ekspozycyjnych, zestawów promocyjnych i etykietowanie.

Dobre rozpoznanie logistyki kontraktowej

Umiejętne zarządzanie logistyką stanowi istotny element maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa. W branżowym otoczeniu gospodarczym można określić dwa odmienne podejścia. W pewnych spółkach kierowanie działem logistycznym prowadzone jest wewnętrznie, zaś inne podmioty wybiorą współpracę z wyspecjalizowanymi firmami logistycznymi. Dla przedsiębiorstw prowadzących działania o globalnym zasięgu, efektywne zarządzanie logistyką jest szczególnie istotne z perspektywy budowania przewagi konkurencyjnej.

Jakie usługi obejmuje logistyka kontraktowa?

Podstawowa usługa magazynowania polega na przechowywaniu towarów od czasu ich wejścia do chwili wyjścia. Działania z zakresu logistyki kontraktowej charakteryzuje możliwość wyjścia poza te ramy i umożliwienie realizację wielu dodatkowych prac. Należy do nich między innymi przeładunek kompletacyjny. Usługa ta obejmuje rozładunek oraz ponowny załadunek towaru bez konieczności magazynowania go. Celem jest natomiast przeładowanie i wysłanie towaru na zewnętrzne środki transportu, do dalszego przewozu.

Jeden operator logistyczny dla wielu klientów

Operatorzy logistyczni z zasady oferują obsługę poszczególnym podmiotom bazując na magazynach multiklienckich. W tym modelu logistyki kontraktowej własną przestrzeń magazynową, sprzęt przeładunkowy, wyposażenie, IT oraz kapitał ludzki do obsługi wielu spółek w podobnym zakresie. W rezultacie pozwala to na optymalizację kosztów stałych operatora i zaoferowanie stawek, które są bardziej konkurencyjne.

Zadania operatora logistycznego

W podstawowym ujęciu logistyki kontraktowej, operator przejmuje odpowiedzialność za przechowanie towarów klienta oraz realizację operacji magazynowych. W drugim etapie procesu, operator logistyczny realizuje wysyłki lub wydania towarów z magazynu do odbiorców wybranych do klienta.