Ubezpieczenia CARGO

W ramach świadczonych usług oferujemy swoim Klientom ubezpieczenia CARGO na korzystnych warunkach i po konkurencyjnych stawkach.
Polisa ubezpieczenia CARGO gwarantuje pełną i najbardziej adekwatną ochronę ubezpieczeniową przewożonych towarów w transporcie krajowym i międzynarodowym.
Bądź spokojny o swój ładunek!

Nasza oferta
  • Prosty proces zakupu ubezpieczenia
  • Ubezpieczenie do pełnej wartości towaru
  • Ubezpieczenie na całej trasie przesyłki
  • Sprawny i szybki proces reklamacyjny
  • Transport krajowy i międzynarodowy
  • Wszelkie rodzaje transportu
  • Ubezpieczenie pojedynczej lub wszystkich przesyłek w kontrakcie
Informacje dodatkowe

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważnym elementem procesu przewozu towarów jest ubezpieczenie. A jednym z najważniejszych rodzajów zabezpieczenia przed wypadkami jest właśnie ubezpieczenie CARGO – zapewnia ono ciągłość ochrony podczas transportu, obejmując wszystkie jego etapy, łącznie z operacjami przeładunkowymi. Można nim objąć towar zarówno w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, jak i morskim. Pozwala uniknąć konsekwencji utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru. Skupia się wyłącznie na ładunku, jego uszkodzeniu, utracie czy zniszczeniu.

UBEZPIECZENIA CARGO CZY WIESZ, ŻE

„MSC Zoe” to jeden z największych kontenerowców na świecie. Pływa pod banderą panamską. 1 stycznia 2019 roku w drodze z Antwerpii w Belgii do niemieckiego Bremerhaven, podczas sztormu ogromny frachtowiec na Morzu Północnym stracił 270 kontenerów. Sześć kontenerów znaleziono na niemieckich wodach, a ponad 20 zostało wyrzuconych na plaże wysp Vlieland, Terschelling i Ameland. Osoby, które miały wykupione ubezpieczenie CARGO, mogły spać spokojnie gdyż wypłata odszkodowania nastąpiła niemal natychmiastowo.

CO CHARAKTERYZUJE UBEZPIECZENIE CARGO
RABUNEK I KRADZIEŻ
RABUNEK I KRADZIEŻ
AKTY TERRORYZMU
AKTY TERRORYZMU
NADZWYCZAJNE WARUNKI POGODOWE
NADZWYCZAJNE WARUNKI POGODOWE
AWARIA WSPÓLNA
AWARIA WSPÓLNA
CAŁA WARTOŚĆ TOWARU
CAŁA WARTOŚĆ TOWARU
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA
UBEZPIECZENIA - FAQ
Co to jest OCS?

Odpowiedzialność Cywilna Spedytora- jest to ubezpieczenie wobec zleceniodawcy i osób trzecich. Tzw. OC Spedytora zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności spedytora lub ubezpieczającego za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Ubezpieczenie dotyczy przewożonych ładunków nie tylko na terenie Polski ale także za granicą.

Co to jest OCP?

Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym – w ramach tego rodzaju ubezpieczenia udzielamy ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Co to jest ubezpieczenie Cargo?

Ubezpieczenie Cargo, czyli ubezpieczenie mienia w transporcie, skierowane jest do właścicieli towarów, chcących zabezpieczyć swoje mienie w trakcie przewozu. Mienie jest ubezpieczone na całej trasie przewozu oraz podczas czynności przeładunkowych. Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe oraz jest ograniczone pewnymi wyłączeniami, podobnie jak OCS i OCP.

Co to jest franczyza redukcyjna?

Franczyza redukcyjna to pewna wysokość szkody, którą Ubezpieczony będzie zobowiązany pokryć we własnym zakresie, a pozostałą część pokryje Zakład Ubezpieczeń.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
file Formularz zgłoszenia reklamacji POBIERZ
file Complaint form POBIERZ
Skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z możliwości szybkiego kontaktu i podaj swoje dane za pośrednictwem formularza. Skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej.