Agencja Celna

Organizujemy odprawy celne w eksporcie, imporcie i tranzycie, zarówno w portach polskich jak i niemieckich. Mamy możliwość stosowania odpraw fiskalnych oraz procedur uproszczonych.  Daje to naszym Klientom opcję rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Oferujemy
 • Przygotowywanie dokumentacji
 • Przygotowywanie zgłoszeń celnych
 • Otwieranie karnetów TIR i ATA
 • Pełną reprezentację przed organami celno-skarbowymi
 • Odprawy celne zarówno w procedurze standardowej jak i uproszczonej z bezgotówkowym rozliczeniem podatku VAT w trybie Art. 33a
 • Gwarancje tranzytowe
 • Możliwość skorzystania z naszych zabezpieczeń należności celno-podatkowych
Informacje dodatkowe

Posiadamy własną Agencję Celną, która znajduje się w centrali firmy w Gdyni. Naszym Klientom gwarantujemy bezpieczeństwo, pełen profesjonalizm oraz szeroki zakres udogodnień. Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy Klientem a Urzędem Celnym, którego reprezentujemy przygotowując wszelkie formalności związane z usługami celnymi. Oferujemy reprezentowanie Państwa podczas rewizji celnych a także przygotowywanie dokumentacji dla granicznych służb weterynaryjnych, fitosanitarnych czy sanitarno-epidemiologicznych.

OBSŁUGA CELNA CZY WIESZ, ŻE

Triumfujący astronauci Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins, po wylądowaniu na Ziemi 50 lat temu musieli przejść przez odprawy celne. Co musieli zadeklarować? Skały, pył i inne próbki księżycowe, zgodnie z formularzem celnym złożonym na lotnisku w Honolulu na Hawajach 24 lipca 1969 r. – w dniu, w którym załoga Apollo 11 spadła na Ocean Spokojny, aby zakończyć swoją historyczną misję lądowania na Księżycu.
Formularz celny został podpisany przez wszystkich trzech astronautów Apollo 11. Zadeklarowali swój ładunek i podali trasę lotu jako rozpoczęcie Cape Kennedy (obecnie Cape Canaveral) na Florydzie z międzylądowaniem na Księżycu.

CO CHARAKTERYZUJE NASZĄ AGENCJĘ CELNĄ
WŁASNA AGENCJA CELNA
WŁASNA AGENCJA CELNA
WYRABIANIE NUMERU EORI
WYRABIANIE NUMERU EORI
ODPRAWY EKSPORTOWE I IMPORTOWE
ODPRAWY EKSPORTOWE I IMPORTOWE
ODPRAWY UPROSZCZONE
ODPRAWY UPROSZCZONE
DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE
DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE
ASYSTA PRZY KONTROLACH
ASYSTA PRZY KONTROLACH
OBSŁUGA CELNA - FAQ
Co to jest agencja celna?

Bardzo często agencja celna jest mylona z instytucją jaką jest urząd celny, a agent celny z celnikiem. W rzeczywistości agent celny jest reprezentantem podmiotów (klientów) przed organami celnymi, a celnik funkcjonariuszem administracji celnej.
Agencja celna na podstawie udzielonego upoważnienia umożliwia obrót towarów na terenie Unii Europejskiej jak i poza nią, w przypadku wywozu jak i przywozu towarów (export-import). Oprócz tego, pełni funkcję pośrednika w różnych działaniach związanych z administracją celną.
Zadaniem agencji celnej jest prawidłowe dokonanie odprawy celnej wraz z zadbaniem o wszystkie formalności.

Co to jest EORI?

Numer identyfikacyjny EORI jest zobligowany posiadać każdy podmiot gospodarczy, który posiada siedzibę działalności na terenie Unii Europejskiej oraz zamierza wykonywać import lub eksport towarów. Nadany numer zawiera dwie litery oraz 15 cyfr. Litery stanowią kod kraju członka ubiegającego się o numer EORI. Proces samej rejestracji trwa ok. 14 dni roboczych, a samo złożenie wniosku można wykonać internetowo.

W jakich sytuacjach wystarczy kopia faktury?

W wypadkach braku oryginału faktury, za dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów może być uznana kopia faktury przy wartości nie przekraczającej równowartości 70 EURO albo dla towarów o zerowej lub zawieszonej do zera stawce celnej i zerowej stawce podatkowej.

W jakim czasie należy dokonać zgłoszenia celnego?

Zgłoszenie powinno być dokonane, licząc od daty złożenia deklaracji skróconej w terminie do: 1. Dziewięćdziesiąt dni przy przewozie drogą morska. 2. dwadzieścia dni przy przewozie inna drogą niż morska. Terminy te mogą być przedłużone przez organ celny, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, złożony przed upływem terminu, odpowiednio o 30 dni i o 7 dni.

Jakie są wymagane dokumenty do odprawy celnej przy imporcie?
 • Przetłumaczona faktura handlowa
 • Konosament – w przypadku transportu morskiego
 • Inne dokumenty – jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, np.: Packing List, Certyfikat CE, Świadectwo (Certyfikat) pochodzenia.
Jakie są wymagane dokumenty do odprawy celnej przy exporcie?
 • Fakturę lub w przypadku braku faktury – fakturę prowizoryczną lub fakturę proforma
 • Specyfikacja towarowa lub Packing List
 • Inne dokumenty – jeżeli wymagają tego odrębne przepisy
Co to jest dokument SAD?

Jednolity Dokument Administracyjny jest uniwersalnym statystycznym dokumentem celnym wykorzystywanym do dokonywania formalności odnoszących się do procedur celnych. SAD ma zastosowanie względem wszystkich towarów, bez względu na ich rodzaj i pochodzenie. Pełni on funkcję wniosku o wszczęcie postępowania celnego.

Co to jest dokument EUR1?

EUR1 jest świadectwem przewozowym, potwierdzającym pochodzenie towarów wywożonych do krajów trzecich. Wystawia się je ze względu na przewożone towary, przy których będą stosowane preferencje celne, czyli zostanie obniżona stawka cła w kraju importu w ramach np.: preferencyjnych umów dwustronnych pomiędzy UE a danym krajem importu.

Co to jest dokument T2L?

Dokument T2L służy do potwierdzenia w kraju importera iż zgłaszany towar posiada status wspólnotowy. Z reguły stosuje się go przy przewozie towarów o statusie unijnym z jednego miejsca w Unii Europejskiej do kolejnego miejsca na obszarze wspólnoty przez terytorium państw trzecich oraz w przypadku gdy towary wspólnotowe przewożone są pomiędzy portami w UE drogą morską lub powietrzną.

Co to jest Karnet ATA?

Karnet ATA jest to dokument stosowany przy odprawie czasowej towarów. Za pośrednictwem karnetu ATA można dokonać czasowego przywozu lub wywozu towarów na teren 74 krajów zrzeszonych w ATA. Karnet ATA nie jest wymagany do przewozu towarów w ramach Unii Europejskiej. Karnet ATA jest ważny 12 miesięcy od daty wydania.

Co to jest Karnet TIR?

Karnet TIR jest międzynarodowym celnym dokumentem tranzytowym. Na podstawie przepisów Konwencji TIR, przewożone są towary w pojazdach drogowych jak i przewożonych kontenerów drogą lądową, które zazwyczaj są zaplombowane przez władze celne. Karnet TIR pełni również rolę gwarancyjną przewożonego towaru (każdy karnet TIR opiewa gwarancją w wysokości kilkudziesięciu tysięcy Euro).

ZOBACZ RÓWNIEŻ
file Upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego/pośredniego POBIERZ
Skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z możliwości szybkiego kontaktu i podaj swoje dane za pośrednictwem formularza. Skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej.Agencja celna LENMAR

Pomoc specjalistów ze znajomością przepisów prawa celnego i handlowego jest nieoceniona, gdy dokonujemy transakcji handlowej – niezależnie od tego, czy ma ona miejsce na terenie Unii Europejskiej, czy poza terytorium wspólnoty. Na polskim rynku istnieje wiele podmiotów gospodarczych oferujących tego typu usługi i wsparcie dla działań lokalnych Urzędów Celnych. Jako Agencja Celna LENMAR, stanowimy organizację prowadzącą szeroką współpracę z licznymi partnerami, których działalność oscyluje wokół eksportu i importu towarów. Zapewniając obsługę celną dla współpracujących podmiotów, prowadzimy równocześnie pomoc w zakresie prawa i przepisów celno-podatkowych. Dzięki efektywnie zarządzanej obsłudze celnej, nasi partnerzy mają pewność, że zawierane przez nich transakcje są bezpieczne i realizowane w zgodzie z panującymi przepisami.

Jakie obowiązki należą do agencji celnych?

Obsługa celna to jedna z usług, które oferujemy jako LENMAR. Nasza agencja celna zajmuje się serwisowaniem zgłoszeń dotyczących towarów importowanych i eksportowanych w imieniu klienta. Dodatkowo, oferujemy pełne spektrum działań związanych z dopełnieniem procedur administracyjnych, czy magazynowaniem. Jako Agencja celna LENMAR pośredniczymy pomiędzy klientem a Urzędem Celnym. Do obowiązków naszej Agencji, należy między innymi: wystawianie dokumentów przewozowych, wystawianie świadectw pochodzenia towaru, obliczanie podatku akcyzowego oraz podatku VAT, profesjonalne doradztwo, reprezentacja klienta przed organami celno-skarbowymi i organizacja przeładunku lub obrotu towarów pod dozorem celnym.

W jaki sposób obsługa celna pomaga firmom?

Realizowanie kompleksowej obsługi towarów w handlu międzynarodowym, staje się pożądaną wartością wszystkich podmiotów oferujących usługi spedycyjne. Posiadanie zasobów w postaci specjalistów prawa podatkowego czy celnego przyczynia się do usprawnienia obsługi logistycznej. Pomimo, iż przepisy nie określają potrzeby angażowania osób trzecich, zewnętrznych przedsiębiorstw, to dzięki wynajęciu agencji celnej, klienci mogą skutecznie omijać wiele trudności wynikłych z nieznajomości przepisów celnych. W Agencji Celnej LENMAR nasi specjaliści świadczą profesjonalną obsługę celną. Pełniąc pieczę nad szeregiem formalności, gwarantujemy naszym klientom komfort oraz zapewniamy bezpieczeństwo wykonywanych transakcji.