Fracht – wszystko, co musisz wiedzieć o frachcie morskim, lotniczym, kolejowym i drogowym

W spedycji i logistyce często stosowanym pojęciem jest fracht. Odnosi się do każdego rodzaju transportu, chociaż wywodzi się z przesyłu towarów drogą morską. Dzisiaj może oznaczać zarówno opłatę za usługę transportową, jak i sam ładunek. Poznaj więcej informacji na temat frachtu i wszystkie jego rodzaje!

Co to jest fracht?

Pierwotnie określenie fracht zostało sformułowane w języku niemieckim i oznaczało zapłatę za zrealizowanie transportu drogą morską. Fracht morski odnosi się więc do ceny, jaką właściciel lub spedytor musi zapłacić przewoźnikowi za zrealizowanie przesyłu. Co interesujące w obecnym znaczeniu słowo fracht wychodzi daleko poza cenę należną przewoźnikowi. W potocznym języku stosowanym w branży TSL fracht może oznaczać również:

 • ładunek;
 • list przewozowy;
 • czynność, czyli transport.

Warto więc dokładnie przyjrzeć się różnym typom frachtu, które obowiązują w logistyce. Mimo podobieństw, każdy z nich ma swoje wąskie znaczenie.

Rodzaje frachtu ze względu na środek transportu

Pierwszym sposobem podziału frachtu na kategorie jest wykorzystanie środka transportu. Najczęściej chodzi o fracht:

 • morski;
 • drogowy;
 • kolejowy;
 • lotniczy.

Pierwotna definicja określa fracht morski, czyli cenę za przetransportowanie ładunku we wskazane miejsce drogą morską. Trzeba zaznaczyć, że w kontekście tego typu środka przesyłu fracht oznacza też sam ładunek. W zależności od odległości pokonywanych przez przewoźnika, można go określić jako fracht oceaniczny lub międzynarodowy.

Wraz z rozpowszechnieniem się stosowania określenia fracht zaczęto go stosować również do innych typów transportu. Dlatego równie często stosuje się określenie fracht drogowy. Ten termin również może zostać użyty do określenia należności finansowej dla przewoźnika, a rzadziej do samego ładunku, czy listu przewozowego. W kontekście pokonywania tras lądowych istnieje również fracht kolejowy. Jest szczególnie popularny na dalekich trasach międzynarodowych, gdy zastosowanie innego środka przewozu wydaje się niepraktyczne. Zapewnia też spore możliwości przewozowe i nie ograniczają go zmiany na trasie. Charakteryzuje się też wysoką efektywnością wykorzystania energii potrzebnej do przewozu na jedną tonę ładunku.

Ostatni z opisywanych terminów to fracht lotniczy. Jest najszybszym sposobem przewozu ładunku zwłaszcza gdy mowa o transporcie na dużych odległościach. Ten typ frachtu jest nie tylko bardzo efektywny, ale też charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Jedną z przyczyn jest brak dostępu do ładunku dla osób nieupoważnionych oraz stała możliwość monitorowania.

Typy frachtu na podstawie rodzaju przesyłki

W kontekście realizacji transportu warto też zwrócić uwagę na fracht w kontekście szybkości i rodzaju przesyłki. Można więc wyróżnić kilka typów frachtu:

 • ekspresowy;
 • intermodalny;
 • paletowy.

Fracht ekspresowy najczęściej realizowany jest drogą lądową i środkami lotniczymi. Skupia się na jak najszybszym dotarciu do odbiorcy. Firma transportowa realizuje fracht również w połączeniu tych dwóch metod przesyłu. Wszystko po to, by towar został dostarczony we wskazane miejsce jak najszybciej.

Innym typem transportu jest fracht intermodalny. On również może odnosić się do kilku gałęzi przesyłu towaru. W tym przypadku fracht może być krajowy lub międzynarodowy, jednak głównym jego założeniem jest brak konieczności przemieszczania produktów ze strefy załadunkowej. Jeśli więc fracht rozpoczął swoją podróż w kontenerze, w nim musi ją zakończyć.

Ostatni z wymienionych jest fracht paletowy. W tym przypadku ładunek jest umieszczany na specjalnych paletach (często standardowych pod względem wymiaru i wagi). Dzięki temu łatwiej wykorzystał pełną przestrzeń ładunkowa np. w naczepie stosowanej w transporcie lądowym. Frachty transportowe mogą więc różnić się od siebie pod względem wykorzystywanych środków przesyłu oraz sposobu załadunku czy czasu trwania przewozu. To jednak nie wszystko, co należy o nich wiedzieć.

Jak ustalana jest cena frachtu?

Wróćmy jeszcze raz do pierwotnej definicji słowa fracht. To jak wiadomo cena za przetransportowanie ładunku, która zostaje przekazana przewoźnikowi. Jak ustalana jest cena frachtu? Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Rodzaj transportowanego ładunku. Zwłaszcza bardzo delikatne produkty, lub te wymagające specjalistycznych stref ładunkowych są droższe w przewozie.
 • Odległość do miejsca docelowego. Najczęściej cena za fracht jest wyższa na dłuższych trasach.
 • Waga i objętość ładunku. Tu również im większy ciężar i rozmiary przewożonych elementów, tym koszt jest wyższy. Może bowiem wymagać dodatkowych zezwoleń lub specjalistycznego środka przewozu.
 • Czynniki dodatkowe. Mowa o wahaniach rynkowych, czyli dostępności środków przewozu lub wymaganiach co do obostrzeń celnych.

W kontekście ceny za fracht warto pamiętać o momencie uiszczenia opłaty. W większości przypadków strony ustalają go na podstawie indywidualnych oczekiwań, jednak realizacja wynagrodzenia następuje najczęściej po wykonaniu zlecenia. W rzadkich przypadkach jest to przedpłata.

Teraz nic w kontekście frachtu już Cię nie zaskoczy. Jeśli szukasz renomowanego przewoźnika o wszechstronnych możliwościach transportowych, wybierz naszą firmę już teraz!