DAP – czym jest incoterms DAP i jakie są warunki takiej dostawy?

Przesył towarów w ramach reguły Incoterms DAP jest korzystny zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. Nakłada on szczególne obowiązki na każda ze stron, co ma związek z organizacją transportu, opłaceniem podatków i cła oraz zorganizowaniem rozładunku. W tym artykule przybliżymy warunki dostawy DAP, przeanalizujemy obowiązki każdej ze stron i przedstawimy szczegóły zorganizowania transportu towarów według tej reguły. Zaczynamy!

DAP – co to znaczy?

Wszystko zaczyna się od pojęcia Incoterms. DAP to jedynie jedna z reguł obowiązujących w ustaleniach handlowych firm działających na całym świecie. Co to znaczy DAP? To skrót od Delivered at Place, czyli „Dostarczenie na miejsce”. Oznacza to, że sprzedający zobowiązuje się przekazać zamówiony towar w ustalone miejsce w kraju importera. Najczęściej jest to siedziba firmy kupującego, jednak nie jest to regułą. Kluczowe znaczenie dla zrozumienia reguły DAP ma poznanie zasad i obowiązków wobec każdej ze stron.

Obowiązki sprzedającego i kupującego w dostawie DAP

Przejrzyste warunki dostawy DAP są korzyścią dla każdej strony transakcji. Poniżej zestawiono powinności, które bierze na siebie sprzedający i kupujący.

 

Obowiązki sprzedającego Obowiązki kupującego
Organizacja transportu i jego opłacenie bez względu na wybór frachtu (drogowy, kolejowy, morski lub lotniczy). Zrealizowanie formalności importowych.
Wypełnienie formalności eksportowych w tym licencji i pozwoleń. Opłacenie cła i podatków (w tym VAT).
Poniesienie kosztów transportu z wyłączeniem kosztów rozładunku. Zorganizowanie odbioru i rozładunku towaru we wskazanym wcześniej miejscu.
Odpowiedzialność na stan towaru od momentu wysyłki do czasu dostarczenia we wskazane miejsce. Przejęcie odpowiedzialności za towar po dostarczeniu go przez sprzedającego na miejsce docelowe.
Dostarczenie pełnej dokumentacji kupującemu wraz z towarem.

 

Powyższe warunki DAP obowiązują bez względu na rodzaj transportu, sposób jego przewozu i liczbę krajów pokonanych podczas podróży. Jest to reguła międzynarodowa, która obowiązuje na całym świecie.

Plusy i minusy dostawy DAP dla każdej ze stron

Jak każda forma realizacji zamówienia również dostawa DAP ma swoje zalety i wady. Można je podzielić na każda ze stron transakcji.

Korzyści z dostawy DAP dla sprzedającego

Zacznijmy od widocznych plusów dla  sprzedającego. Pierwsza z nich to transport DAP, za który odpowiada właśnie ta strona. Sprzedający bierze na siebie odpowiedzialność za sposób przesyłu towarów oraz stan przesyłki do momentu rozładunku. Mimo obowiązków z tym związanych może on zapewnić jak najlepsze usługi logistyczne i transportowe dla swojego klienta, bo ma na nie bezpośredni wpływ. W ten sposób tworzy swoja markę i zwiększa zaufanie, co przekłada się na bardziej owocną współpracę.

To również forma tworzenia sobie konkurencyjnej przewagi na rynku usług transportowych. Firma sprzedającego preferująca logistykę DAP zapewnia wszystkie środki niezbędne do dostarczenia kupującemu zamawianych towarów.

Wady dostawy DAP dla sprzedającego

To, co z jednej strony jest korzystne, może okazać się też sporym obciążeniem. Wzięcie na siebie odpowiedzialności za transport i ładunek ma związek z realizacją formalności, wykupem ubezpieczenia oraz przygotowaniem właściwego środka transportu. Koordynowanie całego procesu logistycznego jest też kosztowne. Nieoczekiwane sytuacje na drodze i ewentualne uszkodzenia oraz kradzież mogą też wpłynąć na straty finansowe, oraz utratę zaufania u kupującego.

Plusy z transportu DAP dla kupującego

DAP to dla kupującej strony świetna propozycja logistyczna związana z minimalnymi obowiązkami. W zasadzie firma zaopatrująca się w ten sposób nie musi mieć zaawansowanej logistyki, a jedynie zaplecze magazynowe oraz niewielką ilość obsady do rozładunku towarów. Wszystkie formalności (oprócz podatków i cła) są po stronie sprzedającego, co sprawia, że warunki transportu DAP są wygodne dla kupującego.

Minusy dostawy DAP dla kupującego

Jest jednak kilka wad takiego rozwiązania dla strony zaopatrującej się w ten sposób. DAP ogranicza ingerencję w rodzaj i sposób transportu towarów, co może mieć konsekwencje, jeśli kupujący znany jest ze specyficznych wymagań logistycznych. Poza tym to kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za rozładunek, więc jakiekolwiek błędy na rampie czy placu powstałe z winy pracowników firmy kupującej nie są objęte ubezpieczeniem ani roszczeniami. Po trzecie kupujący musi wcześniej uiścić wszystkie opłaty celne oraz podatki związane z importem do swojego kraju ładunku transportem DAP.

Postaw na korzystne dostawy DAP!

Dla każdej ze stron transakcji dostawa DAP może okazać się korzystna. Małe firmy pozbawione zaawansowanej logistyki chętnie będą zaopatrywać się w produkty od większych przedsiębiorstw z poważnym zapleczem transportowym. Z kolei spore podmioty zapewnią kompleksowe usługi logistyczne, by zyskać zaufanie i dobre relacje z klientami. Dostawa DAP to dobry wybór dla każdej ze stron w konkretnych sytuacjach. Zainteresowany? Skontaktuj się z nami, by rozpocząć współpracę!