Rozmiary TIRa i naczepy – poradnik

Poruszanie się pojazdów ciężarowych po drogach publicznych obłożone jest restrykcjami. Najważniejsze z nich to wymiary TIRa i masa zespołu pojazdów. W krajach Unii Europejskiej wymagania określane są przez Dyrektywę 96/53, jednak jej poszczególne punkty mogą zostać dostosowane do specyficznych wymagań krajów członkowskich. Poznaj wymiary naczepy TIRa i szczegóły dotyczące masy całkowitej oraz rozmiaru zespołu!

Czym jest popularny TIR?

Przyjęło się mawiać, że TIR to określenie opisujące pojazd ciężarowy z naczepą. To jednak nieprawda, bo TIR to skrót od fr. „Transport International Routier”, czyli Międzynarodowy Transport Drogowy. Mówiąc wprost, nazwą tą określa się uproszczoną międzynarodową procedurę celną, która pozwala na przesyłanie towarów między krajami. Jednak pojęcie TIR jest obecnie wręcz nierozerwalnie utożsamiane z pojazdem ciężarowym i dla skrótu oraz jasności właśnie w tym sensie będziemy go używać. Jaka jest więc długość TIR i co na temat wymiarów zestawu pojazdów mówią przepisy?

Długość TIRa w zależności od wariantu zespołu pojazdów

Przepisy określają maksymalną długość TIRa w zależności od jego typu. Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych wariantów rozmiarowych obowiązujących w Polsce:

 • 12,00 metrów – to wymiary TIRa w przypadku pojazdu pojedynczego, tj. takiego, którego konstrukcja nie pozwala na odłączenie miejsca ładunkowego. Taki pojazd nazywa się potocznie „solówką”.
 • 16,50 metra – to maksymalna długość zestawu TIR jeśli przyjmiemy pojazd ciężarowy z naczepą. W przypadku pojazdu z przyczepą, długość całkowita zestawu dwóch pojazdów nie może przekraczać 18,75 metra.
 • 22 metry – to maksymalne wymiary TIRów złożonego z 3 pojazdów. Warunkiem jest to, że pojazdem ciągnącym jest pojazd wolnobieżny lub ciągnik rolniczy.

Zdarza się jednak, że po drogach publicznych zachodzi potrzeba przewiezienia ładunku ponadgabarytowego. Oznacza to, że w jego przypadku dochodzi do przekroczenia obowiązujących norm np. dotyczących masy czy wymiarów zestawu. Dlatego w takich sytuacjach konieczne jest uzyskanie stosownych zezwoleń, które dla poszczególnych krajów są odmienne.

Szerokość TIRa i jego wysokość

Oprócz dopuszczalnej długości przepisy określają też szerokość TIRa oraz jego wysokość maksymalną. I tak dla ogromnej większości pojazdów ciężarowych szerokość nie może być większa niż 2,55 metra. Zasada ta ma jednak swoje wyjątki. Jeśli pojazd jest wyposażony w lusterka boczne, dodatkowe światła na bokach pojazdu czy elementy wykonane z tworzyw sztucznych i elastycznych nie liczą się one do szerokości pojazdu.

Warto również wspomnieć o pojazdach ciężarowych i dostawczych, które wyposażone są w tzw. izotermy. To naczepy z dodatkową warstwą izolacji (minimum 45mm), która pomaga w utrzymaniu określonej temperatury. Szerokość ciężarówki z izotermą nie może przekraczać 2,60 metra. Innym wyjątkiem jest TIR z ładunkiem – tu szerokość całkowita to maksymalnie 3 metry. Ładunek nie może też wykraczać poza obrys pojazdu więcej niż 23 cm z każdej strony.

Bez względu na wykorzystywany pojazd oraz naczepę, maksymalna wysokość TIRów nie może przekracza 4 metrów.

Wymiary naczep TIRa a ich typ

Kolejny ważny aspekt wielkości pojazdów ciężarowych wymiar naczepy TIRa. Na rynku istnieje kilka typów, które różnią się od siebie nie tylko wymiarami, ale też konstrukcją i zastosowaniem. Oto ich charakterystyka:

 • Solówka – to naczepa stale połączona z pojazdem ciężarowym. W tym przypadku mowa o naczepie typu „firanka” lub „kontener”. Wymiary naczepy typu firanka to 7,2 – 8m x 2,45m x 2,5m, natomiast typu kontener to 6 – 7,2 x 2,45m x 2,4m.
 • Solówka z przyczepą – tutaj pojazd ciężarowy ze strefą załadunku ma dołączoną przyczepę. Wymiary naczep tego typu to najczęściej 7,7 x 2,45 x 3m.
 • Naczepa standardowa – to w zasadzie najczęściej spotykane naczepy ciężarowe. Ich wymiary to przeważnie 13,6 x 2,45 x 2,75 m.
 • Naczepa typu MEGA – tutaj mowa o wyższej naczepie niż standardowa. Wysokość naczepy MEGA to 3 metry.

Maksymalna ładowność TIRa ze względu na zastosowane naczepy

W kontekście ładowności TIRa dużo zależy od rodzaju podłączonej naczepy. Najmniejszą DMC ma naczepa 1-osiowa, czyli dokładnie 10 ton. Natomiast największa DMC jest zarezerwowana dla 3-osiowego ciągnika siodłowego z dołączoną naczepą o 2 lub 3 osiach, ale tylko w transporcie intermodalnym. Ich DMC to aż 44 tony. Inne warianty są następujące:

 • 18 ton dla przyczepy 2-osiowej;
 • 24 tony dla przyczepy o co najmniej 3 osiach;
 • 28 ton dla zestawu pojazdów o łącznej liczbie osi równej 3;
 • 40 ton dla zespołu pojazdów o co najmniej 5 osiach.

Wymiary TIRów i ich ładowność – podsumowanie

Dla każdego spedytora takie aspekty jak długości naczep, maksymalna ładowność czy DMC zestawu to podstawowe zagadnienia, które musi uwzględniać w organizacji transportu. Szczególne znaczenie ma realizacja zleceń międzynarodowych, w których należy brać pod uwagę prawo obowiązujące na terenie krajów członkowskich lub nieobjętych umowami. Dlatego, zanim dokona się realizacji transportu, należy upewnić się o wymaganiach i rzeczywistych wymiarach zestawu. W innym przypadku zostanie on uznany jak transport ponadgabarytowy objęty indywidualnymi procedurami.